Meny

4. vår vän Oliver Samuelsson

januari 21, 2015 - podcasts 2015
4. vår vän Oliver Samuelsson

Det är så klart att vår nya (och bästa) förmåga ska få visa upp sig själv i en intervju med maslows behovspyramid som grund. Kloka och insiktsfulla ord väntar från Oliver Samuelsson.

Play:

Download:vår vän Oliver Samuelsson