Home » podcasts 2015 » 33. döden

33. döden

Jordnära är ett vitt begrepp som inbegriper allt från jordnötter till döden. Medan minnen skiljer sig åt i karaktär, så är en sak säker, minnen de består.

Play:

Download:döden