Home » podcasts 2014 » 2. apocalypse imminent

2. apocalypse imminent

Vi berättar hur du kan uppleva olika apokalypsscenarion i form av tv-spel, vi listar vilka kroppsdelar du ska sälja först och vi snackar åldersnoja. Big up!

Play:

Download:apocalypse imminent