Home » podcasts 2013 » 23. gråt inte över semestern ya

23. gråt inte över semestern ya

Det är skönt att gråta, men inte över semestern som du nu får tips på hur du bäst lägger upp – Mycket nöje!

Borås, Hellböda – 2013-07-12

23 grat inte over semestern