28. sommar med Ernst!

Eller är det sommar med Connie Tyler?! Eller är det Andreas Gullberg som ger oss tips på hur vi hankar oss fram i sommaren? Avgör du vetja! Play; Download:sommar med Ernst!
Continue reading